Thursday, March 11, 2021

Tamperelainen Seppo Lehto kuntavaaliehdokas Tampereen kaupunginvaltuustoon meidän kaikkien suomalaisten tamperelaisten asialla yhteistä hyvää vaalien: Ei kiitos Dubain saarille Lielahden pohjukkaan, yksityisautoilun mahdollisuuden läpikulkua ja parkkeerauksia myöden palautettava entisiin uomiinsa Tampereen keskusta-alueilla

Arvon tamperelaiset äänestäjät: Suuri matkailuvalttimme Viinikan hakaristikirkko arvokas matkailukohde kuin Kotkanpesä Saksassa on hehkutettava kohde eurooppalaisille!

Kuntavaaliehdokas Tampere Seppo Lehto Herran siunausta äänestäjille kuntavaaleissa 2021

Tamperelainen Seppo Lehto kuntavaaliehdokas Tampereen kaupunginvaltuustoon meidän kaikkien suomalaisten tamperelaisten asialla yhteistä hyvää vaalien: Ei kiitos Dubain saarille Lielahden pohjukkaan, yksityisautoilun mahdollisuuden läpikulkua ja parkkeerauksia myöden palautettava entisiin uomiinsa Tampereen keskusta-alueilla
Tamperelaien kuntavaaliehdokas Huk Seppo Lehto ei takaa eikä halua taata muiden maiden kannibaalihirviöille asuntoja turvasatamaksi suomalaisten kustannuksella. Tarja kgb-Halosen perintö on monessa suhteessa hirvittävä.


Tamperelainen kuntavaaliehdokas Seppo Lehto Tampereen kaupunginvaltuustoon kesäkuun 2021 kuntavaaleissa sinun ja meidän asiallamme maahanmuuton rajoittamiseksi ja yhteisen hyvinvointimme ja turvallisuutemme parantamiseksi
Muistakaa: Islamisteille ja maahanmuuttouskovaisille periksiantaminen on kansakuntamme kuolinkellojen soittoa https://Tampereen-kunnallisvaalit-2021.blogspot.com
Tampereen kunnallisvaalit 2021
----------------------------------


------------------------

Thursday, March 12, 2020

Islamin ohjeet pedofilian osaltakin ovat selkeät: Esimerkkinä profeetta muhammed jolla lupa nussia esimerkillisesti karvattomia tyttölapsia

Islamin ohjeet pedofilian osaltakin ovat selkeät: Esimerkkinä profeetta muhammed jolla lupa nussia esimerkillisesti karvattomia tyttölapsia. Seuraajansa ovat esimerkkiään noudattaneet.

Käsien pesentä hyvin symbolista islamisteilla kuten jalkojenkin, ei todellista. 

Koronaviruksen jyllätessä voimme kysyä: Missä on ollut hallituksen järki ja oikea-aikaiset toimet maan julistamisessa karanteeniin toiseuden koronavirustuottajilta.

Seppo Lehto kaupunginvaltuuston tuo mukaan päätöksentekoon oikeaa tietotaitoa, ei vain kusettajien horinoita

Tampereen tunnetuin vaikuttaja ja osaaja Seppo Lehto #historioitsija kansakunnan palvelija
Kuntavaaliehdokas Tampere 2021 kansakunnan asialla, ole sinäkin?

Kunnallisvaalit Tampereella 2021 Äänestä kun voit tukea kansallismielisille:
https://Tampereen-kunnallisvaalit-2021.blogspot.com/
----------------
https://kunnallisvaaliehdokas-tampereella.blogspot.com/
Tampereen ja Silvotun tynkä-Suomen tunnetuin valkoinen vaihtoehto ja kansallismielisin suomalainen Lehto Seppo tinkimätön vaihtoehto kuntavaaliehdokkaasi paremman Suomen ja suomalaisuuden asialla: Eilen, tänään ja huomenna, anna tukesi. 

----------
https://seppo-lehto-kaupunginvaltuustoon.blogspot.com/
-------------------------------------------------------------

Monday, December 19, 2016

Kuntavaaleissa, eduskunnassa sopisi ajatella: Vittuilulisää Suomessa. Oikeusvaltio on vitsi. Jari Lindsröm ei vastaa, siksi jaan tämän: Miten pärjää suomalainen?

Kuntavaaleissa, eduskunnassa sopisi ajatella: Vittuilulisää Suomessa. Oikeusvaltio on vitsi.  Jari Lindsröm ei vastaa, siksi jaan tämän: Miten pärjää suomalainen? Taivas ja helvetti yhtyy: Viranomaiskusetus jatkuu: Vaikka PS Jari Lindsröm oikeusministerinä: Ulosoton suojaosuuden pienuus ja velkojen ylisuuri vanhenenmisaika esim usan 3 vuoden velka-akordin sijaan ei normi työstä tee motivoivaa millään mittarilla, verotuksella ei niin suurta osuutta. 

Muistakaa paljonko maassamme on sen takia toimeetuloluukulla, kun luottohäiriömerkintä ( Lienee yli 300 000)

Seppo Lehto tamperelainen kuntavaaliehdokas 2017

Eduskunnassa tehty kysely oli asiaperusteinen. Oikeusministeri Jari Lindsrömin vastaus oli vastuun pakoilua kuten koko Juha Sipilän hallituksen toimet oman kansansa edunvalvojana:

--------------------------

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Documents/KKV_480+2016.pdf

Ohessa tekstinä jos pdf ei aukea:


Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 480/2016 vp

Vastaus kirjalliseen kysymykseen ulosoton suojaosuuden nostamisesta ja velallisten työllistymisen kannustinloukkujen purkamisesta

Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon /vihr näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 480/2016 vp: Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä velallisten ulosoton suojaosuuden nostamiseksi, mihin muihin toimiin hallitus ryhtyy velallisten työllistymisen kannustinloukkujen purkamiseksi ja millä toimilla hallitus pyrkii ennalta ehkäisemään ylivelkaantuneisuutta kokonaisuutena? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Suojaosuudella tarkoitetaan sitä määrää, joka velalliselle on aina jätettävä palkan ulosmittauksessa. Palkasta ulosmitattava määrä perustuu suojaosuuden suuruuteen ja muuttuu tulojen mukaan. Suojaosuus ei siis ole sama asia kuin palkasta ulosmittaamatta jätettävä määrä. Suojaosuuden nosto ei ole oikea keino kannustinloukkujen purkamiseen tai työllisyyden parantamiseen. Velallisen ja velkojan asemaan liittyvät säännökset muodostavat johdonmukaisen kokonaisuuden, jossa velkojien oikeudet ja velallisen suoja otetaan tasapainoisesti huomioon. Keskusteltaessa järjestelmän kehittämisestä on otettava huomioon velallisen aseman lisäksi velkojan oikeus suoritukseen. Ulosoton suojaosuutta ja palkan ulosmittausta koskevat säännökset on uudistettu ulosottolain kokonaisuudistuksen kolmannessa vaiheessa (HE 13/2005 vp). Määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa ulosoton suojaosuus on vuonna 2016 yksin asuvalla henkilöllä 678,00 euroa kuukaudessa. Velallisen elatuksen varassa olevan puolison, oman lapsen ja puolison lapsen osalta suojaosuuteen lisätään kutakin elätettävää kohden 243,30 euroa. Velallisia, joille jää pelkkä suojaosuus, on suhteellisen vähän, koska suojaosuuden ylittävästä nettopalkasta voidaan ulosmitata vain osa. Palkan ulosmittauksen säännönmukainen määrä määräytyy kolmiportaisesti siten, että pienituloisilta ulosmitataan suhteellisesti vähemmän kuin suurituloisilta. Jos nettopalkka on enintään suojaosuuden suuruinen, siitä ei ulosmitata mitään. Jos palkka ylittää suojaosuuden enintään kaksinkertaisesti, sovelletaan niin sanottua tulorajaulosmittausta. Täl- Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 480/2016 vp löin ulosmittaamatta jätetään suojaosuuden lisäksi yksi kolmasosa suojaosuuden ylittävästä palkan osasta. Vasta jos palkka on suurempi kuin kaksi kertaa suojaosuus, ulosmitataan yksi kolmasosa nettopalkasta. Täten yksinäisen velallisen osalta yhden kolmasosan ulosmittaus alkaa nettotulojen ylittäessä 1 356,00 euroa. Ankarin ulosmittausluokka koskee suurituloisimpia velallisia. Ulosmitattava määrä kasvaa progressiivisesti tulojen kasvaessa. Palkasta saadaan ulosmitata kuitenkin enintään puolet. Tämä luokka tulee sovellettavaksi, kun palkka on suurempi kuin neljä kertaa suojaosuuden määrä. Ulosmitattavat määrät lasketaan aina velallisen nettotuloista. Suojaosuuden nostaminen vähentäisi kaikkien velallisten, myös hyvätuloisten ulosottopidätyksiä. Näin suojattaisiin esimerkiksi hyvätuloista elatusapunsa maksamatta jättävää henkilöä lapsen oikeuksien toteutumiselta. Oikeudenmukaisempaa olisi kohdistaa vaikutukset vain pienituloisiin. Suojaosuuden nostaminen tarkoittaisi, että nykyistä useampi velallinen todettaisiin ulosotossa varattomaksi. Tämä taas johtaisi siihen, että alimpien tulonsaajaryhmien mahdollisuus saada luottoa ja rahoittaa hankintojaan tai esimerkiksi vaihtaa vuokra-asuntoa vaikeutuisi tuntuvasti. Toimenpiteellä saattaisi myös olla maksumoraalia heikentäviä vaikutuksia. Suojaosuuden nostamisella olisi merkittäviä (negatiivisia) taloudellisia vaikutuksia velkojille sekä valtion ja kuntien talouteen. Vuonna 2005 on laskettu, että suojaosuuden korottaminen viidellä prosentilla tarkoittaisi 8,2 miljoonan euron menetyksiä velkojille. Tällä hetkellä palkan ulosmittauksella kertyy varoja kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2005, joten suojaosuuden nostolla viidellä prosentilla olisi huomattavasti suurempi, mahdollisesti kaksinkertainen vaikutus vuoteen 2005 verrattuna. Tulorajaulosmittauksessa (nettopalkka alle kaksi kertaa suojaosuus) velalliselle annetaan automaattisesti kaksi vapaakuukautta vuodessa. Palkan ulosmittaus suoritetaan siten vain 10 kuukaudelta ja kahtena kuukautena vuodessa velallinen saa pitää palkan kokonaan itsellään. Hakemuksesta velalliselle voidaan myöntää yhteensä enintään kolme vapaakuukautta vuodessa. Velallinen voi saada myös muita helpotuksia ulosmitattavaan määrään. Velalliselta voidaan ulosmitata säännönmukaista pienempi määrä, jos hänen maksukykynsä on sairauden, työttö- myyden, velallisen maksaman elatusavun tai muun erityisen syyn vuoksi olennaisesti heikentynyt. Jos velallinen on ollut ennen ulosmittausta pitkään työttömänä, palkan ulosmittausta voidaan lykätä enintään neljällä kuukaudella työsuhteen alkamisesta. Määrätarkoitukseen myönnettävät sosiaalietuudet, kuten asumistuen ja lapsilisät, velallinen saa pitää täysimääräisesti itsellään, eivätkä ne vaikuta ulosmitattavaan määrään. Hallitus on osana työllisyystoimenpiteitä päättänyt, että ulosottoon liittyviä työllistymisen kannustinloukkuja puretaan. Valmistelussa selvitetään, millä keinoin tämä tapahtuisi parhaiten, ja yhtenä vaihtoehtona arvioidaan muun muassa ulosoton suojaosuuden korottamisen mahdollisuudet ja vaikutukset. Työ on tarkoitus käynnistää syksyn 2016 kuluessa. Vastaus kirjalliseen kysymykseen KKV 480/2016 vp Hallitus on ryhtynyt myös useisiin toimiin kuluttajien ylivelkaantumisen ennaltaehkäisemiseksi. Asuntoluottodirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä ehdotettiin (HE 77/2016 vp; lait on hyväksytty 13.9.2016), että direktiivin eräitä säännöksiä sovelletaan laajemmin kansallisesti kuin mitä direktiivi edellyttää. Säännökset luoton myöntämisestä tulevat koskemaan kaikkia kuluttajaluottoja eikä ainoastaan asuntoluottoja. Myös kytkykaupan kielto koskisi kaikkia kuluttajaluottoja. Lisäksi kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun säännökset muun muassa korkokatosta koskisivat myös vertaislainoja, jotka ovat osittain korvanneet markkinoilla aikaisemmin tarjotut pikaluotot. Tarkoituksena on, että uudet säännökset tulevat voimaan vuoden 2017 alussa. Oikeusministeriössä on käynnistetty myös vuonna 2013 voimaan tulleen korkokattosääntelyn toimivuuden tarkastelu. Mahdollisesti valmisteltavista lainsäädäntömuutoksista ja muista toimenpiteistä päätetään, kun vallitsevasta tilanteesta ja toimintavaihtoehdoista on saatu tarkempi selvitys.

Helsingissä 11.10.2016 Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
--------------
Seppo Lehto Tampereen kaupunginvaltuustoon 2017
http://seppo-lehto-kaupunginvaltuustoon.blogspot.fi/

-----------------

TIETOJA MINUSTA

Oma valokuva

Tarvitsemme seuraavaksi torjuntavoittoa matu- ja islaminvaasioita vastaan 2019 eduskunta- ja eurovaaleissa

Maahanmuuttajien suurin enemmistö on puhdasta joutoväkeä mikä nostattaa verotustamme = Jättää meille elättäjille yhä vähempi oman kansan hyväksi omasta perheestämme alkaen. Islamin ääritulkinnat ( tai jopa itse ko kultti) vaarantaa yhteiskuntarauhaamme poikkeavine tulkintoineen katurauhasta, naisrauhasta, ihmisoikeuksista jne. 
Nyt on toiminnan aika jopa ilman väkivaltaa. Vain aitoja suomalaisia kansallismielisiä eduskuntaan eri vaalipiireistä:
https://eduskuntavaalit-2019-maahanmuutto.blogspot.com

Elintasopakolaisten pikakäännytykset Thaimaan "Apinatalo"-tapaisesti jolleivat osaa poistua omin avuin.
Suomelta pois turhat hurskastelut ja kansamme velkaannuttmainen erilaisten Sinbad-merenkävijä satujen kertojia on jo liikaa maassamme. Neekerirummut soikoot Afrikassa siellä on tilaa. Kumbaijaa vain viidakossa. Kiitos. 

"Tyydy siihen hottentotti"-laulun sanoin 

Seppo Lehto eduskuntaan 2019 kevään eduskuntavaaleissa Pirkanmaalta ja valtuustoon Tampereella 2021


Vaalien aikaan yhteydenotot oheisen kautta, kiitos


Kansakunnan ykkösvaalit presidentinvaalit 2024 Laura Huhtasaari presidentiksi Mustaa, rajatonta maahanmuuttoa, islamia ja kansanmurhaamme vastaan: Äänestäkää valkoisemman tulevaisuuden puolesta, huomenna voi olla myöhäistä kun olemme rikastettu öljyisästi väärällä tavalla

Kulttuurihistorioitsija, mustan huumorin spesialisti, ei siis mustan tulevaisuuden aisankannattaja, väestötieteilijä, huippuosaaja Hämeestä Seppo Lehto Kuntavaaliehdokas / Kunnallisvaaliehdokas Tampere, eduskuntavaaliehdokas, vaihtoehto vaaleissa mustaa tulevaisuutta vastaan

-------------

Friday, October 5, 2012

Tampereen kunnallisvaalit eli kuntavaalit Tampereella 2012 protestien protesti Seppo Lehto kaupunginvaltuustoon tuellanne. Voi sitä vitutuksen määrää. Nyt ei pidä piirtää kirkkovenettä tai hakaristiä, Seppo Lehto takaa laadun ja suuren vitutuksen, joten "Vie vuorille tää viesti luo Herran joutukaa" ja äänestyspäivänä äärimmäisen oikeassa omalta listaltaan tuki Seppo Lehdolle tamperelaiselle kunnallisvaaliehdokkaalle: Asuntoja asunnottomille ja pakolaisten vastaanotto seis

Tampereen valloitus kunnallisvaalit 2012 eli kuntavaalit Tampereella

Rakkaat tamperelaiset nyt muhii protestien protesti:

Äärimmäisen oikeassa vaalistojen oikeassa kulmassa Seppo Lehto kaupunginvaltuustoon tuellanne. 
Kiitos etukäteen tuestanne arvon tamperelaisille.
Näyttäkäämme yhdessä ns. "perseet" islamisteille, mokuttajille, sekä eri puolueiden ns. r-luteille, sekä keskuuteemme siinneille maanpettureille. 

Voi sitä vitutuksen määrää, kun Seppo Lehto tämän ajan "Valkoinen Mannerheim" saa nykypolitiikan ns. haista vittu ketku- , kepuli, kokkari-, demari- ymv:lle puoluetoimistopoliitikoille tarjottua omaa lääkettään ajattelevien ja suvaitsevaisten tamperelaisten tuella

Konkretiaa / todellisuutta: 

1) Tontti- ja kaavapolitiikka uusiksi. Tuloja kunnon kokoisten tonttien myynnistä yksityisille ja yrityksille, riittävillä rakennusoikeuksilla
2) Asuntoja asunnottomille suomalaisille luopumalla pakolaisten vastaanotosta, ns. elintasopakolaisten perheiden yhdistämisistä, sekä islamin opetuksesta verovaroin kouluissa.
3) Ratikka ei ole onni ja autuus ilman vertailevia laskelmia muihin. Tokihan sitä olisi kivaa lentää vaikka taikamatolla, mutta kun  se ei onnistu kuin Tuhannen ja yhden yön saduissa ja Hollywood-tuotannossa.
4) Rantatunnelihanke on erittäin kyseenalainen hanke. Homma uusiksi ohitusteillä muualta.


Seppo Lehto on nyt teidän tamperelaisten ajattelevien äänestäjien armoilla kuten Millesgårdenin patsas "Jumalan kämmenellä"Nyt ei pidä piirtää kirkkovenettä tai hakaristiä, sillä kunnallisvaaliehdokas Seppo Lehto takaa laadun ja suuren vitutuksen kaikille niille jotka ovat tähän asti saaneet leikkiä eri puoluetoiminnoisssa oheiseen tyyliin eri puolueiden: "nuhteetttomille", joiden lempilause on tyyliä "mitä nyt kännissä olen rattiin nukkunut" tmv:lle tahoille.

"Vie vuorille tää viesti luo Herran joutukaa" ja äänestyspäivänä äärimmäisenä omalta listaltaan tuki Seppo Lehdolle tamperelaiselle kunnallisvaaliehdokkaalle: Asuntoja asunnottomille ja pakolaisten vastaanotto seis

Tampereen kunnallisvaaleissa ja Tampereen kaupunginvaltuustoon Seppo Lehto draamaa hyvällä asialla eduksenne. Äänestäkää oikein äärimmäisenä oikealla persulistojen ulkopuolelle jätetty (ääri) perussuomalainen tosisuomalainen Seppo Lehto

Tarjoudun äänivyöryllä valtuustoon päästyäni yhteistyöhön toki rekisteröityjen perussuomalaisten kanssa. 

Jospa hekin arvoisien tamperelaisten tuen saatuani osaavat arvostaa Seppo Lehto ajattelua ilman näiden erilaisten mokutuksen pappien ja papittarien vinkumista peläten
-------------------------

-------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------

Esimakua tulevasta, tervetuloa seuraamaan oheisen kutsun mukaiseen paikkaan:

----------

Hyvä kunnallisvaaliehdokas

Kiitoksia lupautumisestanne tulla Tampereen kaupungin vammaisneuvoston ja VATENKin (vammaisjärjestöjen yhteistyöelin) vaalikeskustelutilaisuuteen Yhdenvertainen Tampere.

Tilaisuus pidetään keskiviikkoiltana 10.10.2012 klo 17.00 – 19.30 valtuustosalissa.

Tilaisuuden keskeisiä teemoja ovat yhdenvertaisuus, itsenäinen elämä, vammaisten työllistyminen ja esteettömyyden edistäminen.

Tilaisuuden vetävät vammaisneuvoston varapj. Kari Lähteenmäki ja suunnittelija Milla Ilonen ASPAsta.

Tilaisuuteen ovat ilmoittautuneet panelisteiksi seuraavat ehdokkaat:

Heidi Tuominen, Suomen Työväenpuolue
Antti Impiö, Piraattipuolue
Esko Erkkilä, Suomen Keskusta
Matti Höyssä, Kansallinen Kokoomus ( Hallituksessa: Mädätyksemme airut ja Kreikka-tukija )
Leena Rauhala, Suomen Kristillisdemokraatit
Jari-Pekka Tamminen, Suomen Kommunistinen Puolue
Heikki Luoto, Perussuomalaiset
Aila Dundar-Järvinen, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue (Hallituksessa:Mädätyksemme airut / Kreikka-tukija )
Amu Urhonen, Vihreä liitto
Seppo Lehto 673, ( Oma lista; äärimmäisenä oikealla ja niin valitettavan oikeassa islamista ja maahanmuutosta )
Vasemmistoliiton edustaja

( Sulkeiskommentit kutsutulta panelistilta eli Seppo Lehdolta )


Tervetuloa!

Jukka Kaukola

Jukka Kaukola
vammais- ja esteettömyysasiamies
Tampereen kaupunki
Tilaajaryhmä
Aleksis Kiven katu 14-16 C
PL 487
33101 Tampere
puh. 040-801 6188


-------
Levittäkää sanaa äärimmäisen oikeasta vaihtoehdosta Tampereen kunnallisvaaleissa vaalilistojen oikein vaihtoehto Seppo Lehto: Asuntoja asunnottomille
---

http://seppo-lehto-kaupunginvaltuustoon.blogspot.fi/

----------------------

Sunday, September 16, 2012

Tampereen kuntavaalit 2012 kuntavaaliehdokas Seppo Lehto isoisä, isä, "Härmän häjy" parasta tamperelaista A-lk:n kokolihaa olkaa hyvä: Valkoinen tamperelainen hetero ilman vääriä arvoja. Arvokas ihminen arvottomien demlajuristien koulimien kunnallisvaaliehdokkaiden keskellä, olematta kommarikepuli tai punakokkari

Tampereen kuntavaalit kuntavaaliehdokasasettelussa 2012 kuntavaaliehdokas 50 vuotias Seppo Lehto isoisä, isä, "Härmän häjy" parasta tamperelaista A-lk:n kokolihaa olkaa hyvä:

Ehdokasnumerollaan äärimmäisenä oikealla, valitettavasti oikeassa liian monissa asioissa

Valkoinen tamperelainen hetero ilman vääriä arvoja. Arvokas ihminen arvottomien demlajuristien koulimien kunnallisvaaliehdokkaiden keskellä, olematta kommarikepuli tai punakokkari 

Vaalirahoituksesta ei ole näiden 2012 kuntavaalien aikaan paljon puhuttu:
http://vaalirahoituksesta.blogspot.com  - Tarkoittaakohan se että rakennusliikkeet ovat ostaneet tutkinnanjohtajat, syyttäjät ja tuomarit hiljaisiksi kuten median lehtineekeritkin?

Hakusanoilla: Tampereen vaalit / kuntavaalit 2012 joillakin kuten kommunismin jätöksistä syntyneillä myrkynvihreillä lukee linkissään jopa WP vaalisivuillaan. Tarkoittavatko sillä "White power" ;)?

Mikäli haluatte äänestää oikeita vihreitä ja kestäviä arvoja, niin äänestäkää ja tukekaa puistokaupunkia tukevaa ja tiivisrakentamista inhoavaa Seppo Lehtoa http://tamperelainen-kuntavaaliehdokas.blogspot.com

Sananen sieltä, ajatus tuolta näin Tampereen kunnallisvaalien alla:

Paljon puhuttu oma lääkärin tavoitettavuudesta. Kertokaa ja muistelkaa onko se kovin toimivaa?

Miksi ei kouluteta riittävästi lääkäreitä? Sillähän se lääkärivaje hoituisi.

Miksi annamme Akavan päättää puolestamme lääkärien määrästä? Kommunistisessa Kuubassakin on jopa ylituontantoa lääkäreistä.


Palaamme asioihin .. vielä ennen oman listan luovutusta Tampereen Keskusvaalilautakunnan Juha Perämaalle 18.9.2012

Tamperelainen mihinkään puoluepolitiikkaan sitoutumaton Seppo Lehto Tampereen kaupunginvaltuustoon kaikkien ajattelevien ja oikeasti suvaitsevaisten äänivyöryllä-----------------------------------------------------
Jo vuoden 2008 kunnallisvaaleissa huolimatta viranomaisten vaalirikoksista (mm. poliisien vaalijulisteideni ja taustalevyjen takavarikointi tuhonta sekä vaaliehdokkaan putkaan perusteeton heitto yhdeksi vrks:si olivat oheiset teemat (das thema) sydäntäni lähellä:

Seppo Lehto kunnallisvaaliehdokas Tampereelta Tampereen kunnallisvaaleissa syksyllä 2012 - Vaaliteemoinani mm. maahanmuuton rajoittaminen, sekä lakkauttaminen Afrikasta, sekä muilta länsimaisittan katsottuna sivistymättömiltä, väkivaltakulttuuria ympärileikkauksia, nigerialaiskirjeiden tapaista valehtelua tmv:aa ihannoivilta EU:n ulkopuolisilta alueilta. 

Tampereen keskusta-asuntoja ei pidä antaa suomalaisiperäisiä syrjien, vierasperäisiä suosien minkään "hallituksen" maahanmuuttopolitiikan alustaksi. - Varatkaamme kuntana oikeus vaatia varantojemme kohdistaminen yhteiseksi hyväksemme eikä vahingoksemme. 


Miksi kunnallinen itsehallinto ohitettaisiin, kun se on kaiken lisäksi järkevää kokonaisedunkin kannalta. - Kuka pystyy sanomaan rehellisesti mitä myönteistä on siinä jos Tampereen kaupungista tehtäisiin islamistien ja rumpua takovien kestikievari asuttamalla kaikki liikenevät tilat ko. populalla? 


Kuka maksaa viimekädessä ylläpitonsa? ... ja keiden kustannuksella? - Demokratiavaje ilmeinen. Kansalaisten oikein äänestämiseen ei luoteta? Levittäkää http://tampereen-poliisi-ja-perusoikeudet.blogspot.com/ blogin infoa tutuillenne

---------------------------------------------------------

Taistelu tamperelaisuuden ja suomalaisuuden perusarvojen ja perusoikeuksiemm puolesta vaatii tamperelaisten äänestäjien tukea kunnallisvaaleissa 2012, jottei erilaiset kommarihuijarit oikeuslaitosta väärinkäyttäen ja vapaita vaaleja Pohjois-Korea, Valko-Venäjä ja Moskovan oblasti tapaan pääse vaikuttamaan jälleen kuten 2008 kunnallisvaaleissa:
----

Suomi suomalaisille terveisin

Kunnallisvaaleissa muistakaa:

---------------------------
Osallistumisen ja vaikuttamisen sääntely Suomen
perustuslaissa (731/1999)

PL 2.2 §: Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua
ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä
kehittämiseen.

PL 12 §, Sananvapaus ja julkisuus

PL 13 §, Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

PL 14 §, Vaali- ja osallistumisoikeudet

PL 14.2 §: Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla säädetään. Oikeudesta muutoin osallistua kuntien hallintoon säädetään lailla.

PL 14.3 §: Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan
päätöksentekoon.

PL 20 §, Vastuu ympäristöstä:

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen
ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan
päätöksentekoon.

Huom. myös PL 6, 11, 16, 17, 19 ja 22 §

-----------------------------------------

http://seppo-lehto-kaupunginvaltuustoon.blogspot.com 


--------------------------------

Wednesday, September 5, 2012

Tamperelainen kunnallisvaaliehdokas Seppo Lehto käytettävissänne kunnallisvaaleissa 2012 Kodin ampuma-aseista ei pidä valtiovallan anastuksen kohteita kuten Sovjetissa


Tamperelainen kunnallisvaaliehdokas Seppo Lehto käytettävissänne kunnallisvaaleissa 2012

Kodin ampuma-aseista ei pidä valtiovallan anastuksen kohteita kuten Sovjetissa. Tarkennuksena haulikoita ei laskettu aseiksi Neuvosto-Venäjällä, eikä lasketa tänäkään päivänä suurimmassa osassa Eurooppaa. Joten siltä osin asetilastomme harhauttavat raskaasti.

Kotona olevista ampuma-aseista ei pidä valtiovallan anastuksen kohteita kuten Sovjetissa

Suosikaamme kotimaisuutta järjellä. Rakennustarkastus kuntoon silti tehokkaammaksi jotta jatkossa vältymme tältä hometaloilmiöltä. 
Itsekin olen joutunut poistumaan hometalosta ja uuden asunnon haku menossa.
Tampereen keskustassa huolestuttavan paljon potentiaalisia hometaloja. Siitä esimerkkinä tämä asunto missä pystyin olemaan vain 2 vrk yötä. 


Rantatunnelihanke on jäädytettävä ja keksittävä parempaa tilalle.

Tampereen kunnallisvaaleissa ehdolla järjen ääni Seppo Lehto xxxx ehdokasnumerolla.

Suosikaamme kotoperäisiä toimintoja ilman rajatonta maahanmuuttoa ja islamin sharialakia 

Seppo Lehto Tampereen kaupunginvaltuustoon 2012

----------------------
http://seppo-lehto-kaupunginvaltuustoon.blogspot.com
----------------------------

Tuesday, October 21, 2008

Vapaat vaalit on vitsi Tampereella kun poliisi saa ryöstää vaalijulisteet ja sabotoida vaaliehdokkuutta poliisivankilaan laitolla n. 22 tunniksi


Minulta poliisit ryösti vaalimökin julisteista ja taustapahveista keskiviikkoillan päätteeksi 15.10.2008, sekä riisti vapauteni n. 22 tunniksi poliisivankilaan laittaen "kansankiihotus" disinfonsa perusteella


Ohessa tuon esiin mustalaisten ja poliisin vaalirikokset 15-16.10.2008 Tampereella ryöstönä ja vapaudenriistona
Eduskunnan oikeusasiamies Eero Kallio vastasi illan päätteeksi 27.10.2008 - Oheisessa blogissa mietteitäni asiasta tuorrein hakaristikuvin Aleksis Kiven patsaalta
http://eoa-vastaa-poliisirikokseen.blogspot.com/

Katson ettei Tampereella toteudu vapaat vaalit, vaan toimintaani on sabotoitu kuin Valko-Venäjällä ja Pohjois-Koreassa. Sopii kysyä koska pääni leikataan irti ja laitetaan näytille ja alle pannaan kyltti "rasisti / natsi" Peruste: Käytti kampanjassaan termejä kuten kenraali Ehnrooth: "Suomi suomalaisille", mikä tietenkin tarkoittaa, että somaleille paras paikka on Somaliassa ja neekereille paras paikka on Musta Afrikka.

http://kunnallisvaaliehdokas.blogspot.com

Seppo Lehto oma lista Tampere

Aamulehti sensuroi mustalaisten ja poliisin vapaiden vaalien rikkomista ja vaalirikoksia eli ko. tapausta vaikka oli varmasti asioista tietoinen kuten Ajankohtaisen toimittajat, sekä iltapäivälehtien toimitukset. Alibin verkkoversiossa asiasta oli karvan verran enempi tietoa.
---
Hupaisaa on että Aamulehti rohkenee Timo Soinia ja Jussi Halla-aholle antaa julkisuutta, koska ovat Etelä-Suomessa ehdolla, mutta vaikenevat oman alueensa maahanmuuttokriittisen kunnallisvaaliehdokkaan vaalilakien vastaisesta kohtelusta
---------------------------------------
http://www.aamulehti.fi/uutiset/kotimaa/110694.shtml#
-

Seppo Lehto oma lista Tampere

ja nämä jotka saavat rauhassa olla kuten Timo Soini ja Jussi Halla-aho närkästyivät rasismisyytöksistä

Me suomalaiset olemme rasismin uhreja ei somalit ja neekerit, maahanmuutto tuottaa suomalaisiin kohdistuvaa rasismia yhä enenevässä määrin, valitettavasti

21.10. - 12:53 (Luotu: 20.10. - 21:30)
Riita: Ministeri Astrid Thors ei enää maanantaina halunnut palata aiheeseen
Viimeinen kuntavaaliviikko sai sähäkän alun rkp:n Astrid Thorsin arvosteltua perussuomalaisia sunnuntain Aamulehdessä. Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Thorsin mukaan perussuomalaiset ovat huolestuttavan ulkomaalaisvastaisia.
Ministerin mukaan puolueen ehdokaslistalla on useita ulkomaalaisvastaisia henkilöitä. Maanantaina puhelimitse tavoitettu ministeri ei halunnut täsmentää, ketä hän tarkoittaa.
- En kommentoi. Minulla ei ole tämän enempää intoa mainostaa heitä, totesi lyhytsanainen Thors.
Puoluejohtaja Timo Soini ehti reagoida aiheeseen jo aiemmin päivällä.
- Kun Soini vetää vaalivankkureita ja Thors vielä työntää, niin varmasti tulee hyvä tulos, kommentoi puoluejohtaja Ilta-Sanomien haastattelussa.
Perussuomalaisten kytkökset kansallismielisiin järjestöihin ovat olleet esillä aiemminkin. Pari viikkoa sitten Vihreä Lanka toi esille puolueen ja äärioikeistolaisena pidetyn Suomen Sisun läheisen suhteen. Aiemmin perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on kertonut, että puolue on pyrkinyt välttämään ääriaineksia kuntavaalien ehdokasasettelussa.
Sisulaisia on puolueen ehdokkaina hieman yli kymmenen. Heistä näkyvin on sitoutumaton ehdokas, helsinkiläinen Jussi Halla-aho, joka on blogissaan arvostellut voimakkaasti monikulttuurisuutta ja maahanmuuttoa.

"Paniikkireaktio"

Halla-aho arveleekin Thorsin kritiikin kohdistuvan pitkälti juuri häneen.
- Kuulostaa paniikkireaktiolta, kovin epä-älylliseltä purkaukselta. Ilmeisesti hän on nyt ymmärtänyt kasvattavansa kannatustamme, sillä hän on ottanut blogistaan kommenttiosuuden pois, Halla-aho sohaisee takaisin.
Mies kertoo suoraan olevansa ehdolla vain yhden asian takia.
- Pidän nykyistä maahanmuuttajapolitiikkaa ongelmana.
Pekka Ruissalo
Alma Media, Helsinki

--------
Osallistumisen ja vaikuttamisen sääntely Suomen
perustuslaissa (731/1999)

PL 2.2 §: Kansanvaltaan sisältyy yksilön oikeus osallistua
ja vaikuttaa yhteiskunnan ja elinympäristönsä
kehittämiseen.

PL 12 §, Sananvapaus ja julkisuus

PL 13 §, Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus

PL 14 §, Vaali- ja osallistumisoikeudet

PL 14.2 §: Jokaisella Suomen kansalaisella ja maassa vakinaisesti asuvalla ulkomaalaisella, joka on täyttänyt kahdeksantoista vuotta, on oikeus äänestää kunnallisvaaleissa ja kunnallisessa kansanäänestyksessä sen mukaan kuin lailla säädetään. Oikeudesta muutoin osallistua kuntien hallintoon säädetään lailla.

PL 14.3 §: Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia
osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan
päätöksentekoon.

PL 20 §, Vastuu ympäristöstä:

Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja
kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille.

Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen
ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan
päätöksentekoon.

Huom. myös PL 6, 11, 16, 17, 19 ja 22 §:


-----
Valitse taatusti suomalainen vaihtoehto Seppo Lehto äärimmäisenä oikealla oma lista Tampere

-------------------------------------------

http://seppo-lehto-kaupunginvaltuustoon.blogspot.com/

------------------------------------------------


---------------------------

Sunday, October 12, 2008

Kunnallisvaalien ennakkoäänestys alkaa muistakaa valinnoissanne suosia kansallismielisiä kuten Seppo Lehtoa äänestäessänne takaatte turvan itsellenne

Seppo Lehdon 12.10.2008 tamperelaisille lanseeraama kunnallisvaalivideo - Tutustukaa ja levittäkää Sanaa Seppo Lehto Tampereen kaupunginvaltuustoon


Kunnallisvaalien ennakkoäänestys alkaa, muistakaa valinnoissanne suosia kansallismielisiä kuten Tampereella Seppo Lehtoa.

Seppo Lehto äänestäessänne takaatte turvaa itsellenne maahanmuuton kirouksilta

---------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

--------------------------------
Muistakaa käydä äänestämässä! - Pelkkä samaa mieltä oleminen ei takaa muutosta. Tarvitaan näin vaalien aikaan myös hieman jalkatyötä vaalikopeille ;) - Kiitos etukäteen kannatuksestanne!

Seppo Lehto omalta listaltaan

Thursday, September 25, 2008

Keskusvaalilautakunta on julkaissut vaalinumerot - Talitintti laulaa 637 valitse Seppo Lehto valtuustoon sinun ja lastesi tulevaisuutenne turvaksi

Tampereen keskusvaalilautakunta on julkaissut vaalinumerot sähköposteihin lähetettyinä pdf-tiedostoina

Kiitämme keskusvaalilautakuntaa ja toivomme äänestäjiltä vastaavaa ripeyttä ajatella ja järjenkäyttöä päättäessään ketä tukevat näissä kunnallisvaaleissa 2008?

1) Maahanmuuttokriittistä tamperelaista Seppo Lehtoa
2) Neekeriuskovaisia ja islamiin hurahtaneita hyysäreitä?
= Valinta on sinun, kuten myös valitsemasi tulevaisuus
Talitintti laulaa ehdokasnumerolla valitse Seppo Lehto valtuustoon sinun ja lastesi tulevaisuutenne turvaksi

Seppo Lehto on tunnettu samoilija myös Hervannan metsissä ja Suolijärven maastossa. Ohessa valokuvansa Suolijärvestä sunnuntaina 21.9.2008

Suolijärven pitkospuut takaavat hetteikössä jalat kuivana kävelyn - Äänestäjänä päätät valitsetko sananmukaisesti sysimustan tulevaisuuden vai valoisan oman kansan etujen turvaamisen suosimalla suomalaisia ja suomalaiskansallisia perinteitämme sekä niitä edustavia kuten Seppo Lehtoa

Thursday, September 18, 2008

Olen pyrkinyt ohjastamaan nuorisoa ja hoitoalalle pyrkiviä pitämään puolensa reaalipalkkojen puolesta - Lisää virkoja ei ole kestävää kehitystä

Tamperelaisen kunnallisvaaliehdokas Seppo Lehdon kannanotto hoitoalalle pyrkiville ja siellä töissä oleville

Olen pyrkinyt ohjastamaan nuorisoa ja hoitoalalle pyrkiviä pitämään puolensa reaalipalkkojen puolesta - Lisää virkoja ei ole kestävää kehitystä, jollei myös palkat säilytä arvoaan

Ohessa 20 vuotiaalle Emilia Kukkalalle antamaani palautetta http://pantterin.blogspot.com/2008/09/minun-mielestni.html/ blogiinsa:

Työstä ja siitä saatavasta korvikkeesta

Peruspalkka pitäisi olla netto 2500€/kk. - Aivotonta toimintaa kun alalle tunkevat ko. tuoton alla suostuvat töitä tekemään

Terveydenhoitoalan virkojen kasvatus ei ole kestävää kehitystä jollei palkkoja nosteta niin että palkalla voisi pyrkiä omaan asuntoon

Tehyn viime lakko meni pelleilyksi kun se laitettiin useammalle vuodelle. Yksin bensanhinnan pieni nousu söi ns. reaaliarvon kättelyssä. Eli se siitä Tehyn lakosta.

Hoitoalan palkkojen nosto, niin että niillä voi elää muutakin kuin vuokraluukussa kituutellen voisi olla tavoiteteltavaa. Sillä kuka menee ns. työsuhteeseen missä vuorolistoja tehdään miten sattuu ja työvuorot esim. jopa 7-8 iltavuoroa takaavat sen että parisuhde kaikkine muotoineen kärsii.

Lääkärit saivat reaalipalkkansa nostettua. Tehyläisten palkkojen nosto jäi pieruksi Saharaan.

Lasten äiti sairaanhoitaja
anoppi eläkkeellä perushoitajana

... joten jotain luulen kuulleeni näinä n. 21 vuotena mitä olen hoitoalaa seurannut.

Seppo Lehto Tampere

PS: Laita tämä sivusto tuttavillesi tiedoksi

http://seppo-lehto-kaupunginvaltuustoon.blogspot.com/

Kiitos

Allekirjoita vetoomus Seppo Lehto vapaaksi oikeusmurhatuomiostaan:
http://free-seppo-lehto.blogspot.com/
sivuilta
------
Lisäinfona mihin ollaan menossa maahanmuuttajien ehdoilla omista arvoistamme tinkien:

http://turkkila.blogspot.com/2008/08/hesarin-keskustelupalstalla-kydn.html
------------------------------------------------------

Saturday, September 13, 2008

Yllättävä tekijänoikeusrikkomus uusisuomi.fi vaaliblogeissa - Jätin pyynnön tekstini palauttamisesta edes itselle - Luottamuspula on ilmeinen

This summary is not available. Please click here to view the post.